INTÉRPRETE Jonathan Villeda  | COREÓGRAFO Jonathan Villeda | DIRECCIÓN Montse Roma | EDICIÓN Montse Roma | DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Montse Roma | PRODUCCIÓN Jonathan Villeda  |  MÚSICA Gawn, Tay Ploops; The Dissolving Couple, Anastasia Vronsky; Mandres Nuit, Wehwalt/ Zreen/ Toyz; Through The Eyes Of A Child, Metek/ Zreen/ Toyz.